Llista d'obres per artista:  Morató Aragonés

(Reus, 1923 - Barcelona, 2006)

Paisatgista català de factura expressionista.

(Reus, 1923 - Barcelona, 2006)


Iniciat en l’impressionisme, seran els successius viatges a Paris  a partir de 1950 els que el portaran a definir un llenguatge de síntesi, entre la tradició naturalista del paisatge,  la racionalització constructivista, herència de Cézanne, i àdhuc l’abstracció, que es fan evidents tant en el traç com en el color i el tractament de la matèria. De la geometrització dels seixanta passarà progressivament, amb la recuperació del pinzell i les tonalitats càlides, a una major suavitat en les formes tot i mantenir la força i l’audàcia del traç.


Fonamentalment paisatgista i excel · lent dibuixant, va dedicar també a la figura i a les composicions de cafès gran part de la seva producció. Sense oblidar, en èpoques intermèdies, els temes de marines i els bodegons.


http://morato-aragones.blogspot.com

Més
per pàgina
Mostrant 1 - 16 de 23 elements
Mostrant 1 - 16 de 23 elements